Jump to content
Reborn fórum

Minstrel (Maestro) build


Radim

Recommended Posts

Harmonize je Buff nebo Debuff?

http://irowiki.org/wiki/Harmonize - jednoznaÄnÄ debuff

 

Z toho co zatím víme:

Voice Lessons 5+ - umožřují 3rd tance ( jen single? nevíme ) zatímco hraješ 2nd ( bragi atd. )

Windmill Rush 5 - zvyšuje ATK všem Älenům party a maestra o 30+ v.lessons lvl + 10 [na jobu 50]

 

ostatní nemám prozkoumané natolik, abych si dovolil radit...

Link to comment
Share on other sites

Já bych FS Maestra vidÄl zhruba takto:

SKILLY:

http://irowiki.org/~...kdn4fqFeDrbnkwY

 

archer - jasné

clown - toto nutnost, zbytek je na tobÄ, vÄřím že s tím si poradíš (na požádání pošlu jak to mám já)

 

maestro - tu rozepíšu který skill je k Äemu dobrý:

voice lessons - zvýší SP a regen, od levelu 5 vÄetnÄ umožní při hraní jakéhokoliv 2nd songu (snad kromÄ CP pod linkou a nevim jak moonlight vater mill) použít 3rd boosty, a to vÄetnÄ chorus skillů, zvedá efektivitu nÄkterých 3rd skillů - 10 nutnost

deep sleep lullaby - pouze PVP usable, tudíÄ jako FS useless, předpoklad, 1

 

A group songy: tyto se navzájem ruší, tudíš zacastíš-li 1, a následnÄ druhý, bude aktivní pouze 2. Pozor, boosty od Wanderer se poÄítají do stejné skupiny. tyto skilly fungují pouze do party a můžeš je používat bez dalšího maestra/wanderer.

Windmill rush - toto bude asi tvůj nejpoužívanÄjší boost, zvýší na 1 minutu equip atk až o 50% (lvl5, voice lessons10, job 50) do party v dosahu Ätverce 23x23, čili 11 polí od tebe

Echo song - zvyšuje status def na 1 minutu až o 52.5% (stejný předpoklady jako windmill), stejné plocha

Harmonize - snižuje staty cíli a tobÄ, použítelné leda v PVP, na 1 jako předpoklad

 

B group songy: tyto se taká navzájem ruší, obdobnÄ jako A group. Mají je maestro a wanderer spoleÄné a také musí být minimálnÄ 2 v partÄ pro použití (mohou být 2 maestro, 2 wanderer, 1 maest a 1 wander, ovšem nemusí ten skill oba umÄt, staÄí caster) a musí na sebe vidÄt (vzdálenost 15 polí) (překážky nevadí alespoř co jsem vypozoroval). U vÄtšiny songů zvyšuje poÄet maestro/wanderer efektivitu skillu. Nevýhoda B group songů (nebo také chorus) je znaÄný cooldown, tudíš 1 caster nedokáže vÄtšinu skillů pernamentnÄ zapnuté.

Lerad's dew - zvyšuje max HP zhruba o 25%, nějak jsem se nedopoÄítal k přesnému výsledku při kontrole skillu. Každý další performer zvyšuje HP o zanedbatelné množství (řádovÄ stovky). Duration 60s, cooldown 180s, tudíš minimální poÄet performerů na nonstop fungování jsou 3

Song of mana - každých 5 sekund doplní 12 SP při použití ve 2, každý další performer při 2 SP navíc (chary s malou zásobou SP vás budou milovat), cooldown menší než duration, => udrží bez problému 1 performer

Dances with wargs - tento skill by mÄl snižovat fixed cast time a aspd, a prý skilly s wargem od Rangera (Äemuž moc nevÄřím), hodnoty doplním pozdÄji

Infinite Humming - způsobí nepřerušitelnost castů v partÄ za cenu vÄtší spotřeby SP. Nevidím v tom přilišnou využitelnost, rozhodnÄ jsou zajímavÄjší chorus skilly

Saturday night fever - chcete naštvat partu? zapnÄte jim to ... hodí všechny Äleny party do frenzy (jedinou využitelnost vidí při mlácení emperia, a i tam bych se zdráhal to hodit)

 

pár tipů jak na skilly:

při nahazování A-group songů využívat dosahu - zahrát windmill rush na kempu, odbÄhnout k tankům mimo dosah killerů a zapnout jim echo song

totéž se dá ÄásteÄnÄ dÄlat i při B-group

switchování zbraní pro rychlejší přehazování clown skillů jen zmíním, 1) je to spíše záležitost active, 2) mÄla by již být známá pro nÄkoho, kdo se zajímá o 3rd

 

STATY:

vzhledem k tomu, že vÄtšina clownů se dÄlá za úÄelem co nejkvalitnÄjších stringů a žádný support skill maestra není ovlivnÄný staty castera, je situace pomÄrnÄ jednoduchá. Doporučil bych pokraÄovat ve zvyšování kvality stringů a zbylý body vrazil do vit, případnÄ lehce do str (na FS charu bych to ovšem nehrotil)

takže by to mohlo vypadat takto:

http://calc.irowiki.org/?cbdcAaYababbsb6b6abaaaaaaaaaaaaaaae5aaaaaaaaacsaad5aaeueFaafbaafhaafqaafqaaaaaaagkkkkkaa

popřípadÄ takto, kdybych chtÄl imunitu na statusy:

http://calc.irowiki....aaaaaaagkkkkkaa

je zde dilema jestli ubrat dex nebo int, já bych preferoval dex z čistÄ subjektivních pohnutek, ale myslim, že to je skoro jedno

 

EQUIP:

Tak zde už to je jen o tom, kam má ten Maestro chodit, jak moc bude v ohrožení a na tom, co jsi schopný pro nÄj pořídit. Maestro boostící ve mÄstÄ může mít obyÄejné violin nebo cokoliv, na support v terénu už bych doporučil klasický int/dex equip jak jsme zvyklí u clownů, samozřejmÄ má-li efektivnÄ hrát v nároÄnÄjších oblastech, mÄl by dostat svůj resist equip, alespoř hodremlina, marce, raydrica a případnÄ medusu. (není nic horšího, než neustále mrznoucí a kamenící clown). HP má pomÄrnÄ dost, takže by nemÄl bát problém udržet ho na živu i při náporu mobů.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...